Lægaard Mølles venner, er en ny gruppe og side på Facebook som vil følge reetableringen af Lægaard Mølle som netop er begyndt.

Imitativtageren Ole Rømer har formået at skabe finansiel grundlag ved hjælp af midler fra forskellige fonde bl.a. Realdania med flere.

En gruppe af medarbejdere fra Kaj Bech har været i gang med jord og støbearbejde til sikring af møllehuset mod yderligere forfald, Senere kommer der et nyt møllehjul der placeres hvor det gamle møllehjul engang var.

Dette arbejde vil vi følge her på siden efterhånden som projektet skrider frem.
Mølleprojektet følges op med tekst og foto + små videofilm.
Der bliver etableret en hjemmeside foruden gruppen her på Facebook.

Formålet med projektet er at være med til at gøre Holstebro Lystanlæg til et sted hvor det er spændende at komme i fremtiden.
Maleriet er venligst udlånt af: Vibeke Givskov