Nordvestjylland
Handbjerg Marina

Nyheder Trafik -  Radio
TV
 
Dagen debat
løst og fast
Kultur - sport 
- fritid
Historie -
Lokalhistorie
Video & Foto
+ IT
 Handel - Håndværk
Finans
Mad - drikke - ophold Min side

Talemåder - En underlig fisk"

3. august

Nikodemus dag: En farisæer der blev døbt af apostlene Peter og Johannes. Er begravet ved fødderne af St. Stephan.

Nikodemus er skriftklog og hører til farisæernes parti. Samtidig er han Jødisk Rådsherre i Det Store Råd, som er det 71 mands store Synedrie i Jerusalem. Dette råd er under den romerske besættelse jødernes højeste styrende og dømmende myndighed på de områder, hvor romerne har givet dem selvstyre.

Under Påskefesten til minde om jødernes udfrielse af trældommen i Ægypten viser Jesus sig i Helligdommen og gør sig en svøbe af reb og driver vekselererne, får og okser ud af den ydre (hedningernes) forgård, idet Han bl.a. råber: - Gør ikke min fars hus til en kræmmerbod, Jesus disciple og en mængde jøder er øjenvidner hertil og udtrykker deres forbavselse, da Jesus siger: "Bryd dette tempel ned og på 3 dage skal jeg rejse det igen.

Denne begivenhed er fundamental for at forstå mødet og dialogen mellem Nikodemus og Jesus.

Nikodemus er en mand, som har studeret loven, salmerne og profeterne og har gjort sig tanker om, hvad den hellige skrift siger om Guds rige - Messiasrigets komme. Hvad Jesus sagde om templets nedbrydning er kommet Nikodemus for øre og her er noget som Nikodemus ikke forstår.

Man formoder, at Nikodemus tanker var:

  Hvorfor vil du bryde templet ned?

 Hvordan kan du genrejse det på kun 3 dage?

Jesus svarede Nikodemus: - Ingen kan se Guds Rige, hvis han ikke bliver født på ny (født fra oven).

Her åbenbarer Jesus det helt klart for Nikodemus, hvad han mener med at være født påny, nemlig, at være født af vand og ånd. Men for Nikodemus, der har studeret skrifterne er netop disse ord fra Jesus en tildækket hemmelighed.

Dette dække tages bort, da Jesu ord til disciplene:  men I skal om ikke mange dage døbes med Helligånden går i opfyldelse pinsedag: Og de blev alle fyldt med Helligånd og de begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad Ånden indgav dem at forkynde.

Sankt Nikodemus var en farisæer og medlem af Sanhedrinen (en slags byråd). Nikodemus, viste ifølge Johannesevangeliet, velvilje for Jesus. Han forekommer tre gange i Johannes evangeliet. Nikodemus besøgte Jesus en nat for, at diskutere hans lære med ham. ( Johannes 3:1-21)

Anden gang Nikodemus nævnes er, da han fremfører loven om anholdelsen af Jesus under festen for det usyrede brød ( Johannes 7:45-51). Sidste gang Nikodemus vises i Bibelen er ved korsfæstelsen, da han hjælper Josef af Arimatæa med, at forberede liget af Jesus til begravelsen. ( Johannes 19:39-42)

.aust Vestergaards erindringer

Hvad der skete den 3. august

 2004 - USA opsender den ubemandede rumsonde Messenger mod planeten Merkur, som den forventes at gå i bane om i år 2011.

2005 - I Iran indsættes Mahmoud Ahmadinejad officielt som ny præsident.

2005 - Tyve stjæler værdiløse kopier af Edvard Munch's malerier fra et hotel i Oslo.

2001 - Vicekoncernchef i SAS Vagn Sørensen går af som følge af kartelsagen.

1987 - Rigsrevisionen kritiserer Danida for fejlskøn, efterladenhed og undertrykkelse af kritik i forbindelse med et mislykket hjælpeprogram i Indien til 400 millioner kroner.

1983 - Den svenske statsminister Olof Palme sender skarp protest til den danske regering om at standse oliefterforskninger ved Hesselø, indtil grænsedragningen er forhandlet.

1981 - Den 49-årige forhenværende inspektør ved Nationalmuseet, Erik Kjersgaard, udnævnes til chef for Den Gamle By i Århus.

1981 - USA's flyledere går i strejke og afviser regeringens sidste tilbud og nægter også regeringens ordre om at gå i arbejde. Derefter fyrer USA's præsident Ronald Reagan alle 13.000 flyveledere.

1966 - Den kinesiske kulturrevolution indledes Kulturrevolution.

1960 - Niger opnår uafhængighed fra France, og dagen fejres fremover som Nigers uafhængighedsdag.

1958 - Den amerikanske atomdrevne U-båd "Nautilus" passerer under Nordpolen.

1956 - Den svenske bilfabrik Volvo lancerer den nye moderne model "Amazon".

1951 - USA ophæver alle toldbegunstigelser, som de kommunistiske lande fik under 2. verdenskrig.

1940 - De tre baltiske stater, Estland, Letland og Litauen, optages i Sovjetunionen.

1926 - Englands første trafiklys sættes op ved Piccadilly Circus.

1918 - USA, England og Frankrig indleder storstilet allieret invasion af Rusland i Vladivostok i den østlige del af Sibirien, med det formål at knuse bolchevikkerne.

1914 - Tyskland og Tyrkiet underskriver en hemmelig traktat. Italien erklærer sig neutralt. Tyskland erklærer Frankrig krig.

1914 - Det første skib passerer gennem den nye Panamakanal.

1907 - I Portugal erklæres søndag for hviledag ved kongeligt dekret.

1900 - Firestone Tire & Rubber Company grundlægges af Harvey Firestone, der indledte et tæt samarbejde med Henry Ford.

TVmidtvest: Live fra storkereden i Bækmarksbro

Springvand fontæne ved musikhandel.

Fontænen eller springvandet Herningvej 80 var i 1968 et af de attraktioner som fik mange til at lægge vejen forbi Holstebro.

Musikhandler Alfred Christensen havde i foråret 1968 købt en fontæne i Californien i 1968. Prisen var 750.000 kr. En ret stor sum dengang når man tænker på - Alberto Giacometti skulpturen Kvinde på Kærre - »Maren å æ Woun« - for 210.000 kr. 3 år tidligere

Selve anlægsarbejdet varede fra juni til indvielsen i sensommeren samme år.
Byggetilladelsen blev giver pr 14. juni 1968.

Adskillige har i tidens løb kørt via Herningvej om aftenen og gjort holdt ved Alfred Christensens butik for at se springvandet, der indeholder 189 projektører af hver 300 watt og 32 dyser, der pumper 6000 liter vand i minuttet, hvor den højeste stråle er cirka 14 meter.

I dagen i dag ville det beløb 750.000 kr. Alfred Christensen betalte. svare til ca. 5,9 million kr.

Barlinek set fra luften
20. juli kl. 17.45 ·
I Barlinek kan du gå lange vandreture i de smukke skove som omkranser byen. Hvis du er mere til badeliv er der også mulighed for det i Søen Barlineckie.  Der er en grund til, at byen kaldes den europæiske hovedstad Nordisk Vandring. næsten halvdelen af kommunens område er skove med søer. 
Der er mange hoteller af høj standard. Ferieresort Jarnovo Feriecenter  er også en mulighed for familier.


Høsten for 70 år
Høsten i fortidens landbrug fra 1920 og op til omkring 1960 var meget anderledes en nutidens høst med store kæmpe mejetærskere.
 Før selvbindernes indtog, var det karlenes arbejde at slå kornmarken med le og tjenestepiger og daglejere som bandt kornet op for at sætte i klynger der senere blev kørt til loen og tærsket med plej om vinteren, hvor markarbejdet var slut. Senere kom selvbinderen, hvilket var en stor lettelse, dog stadig med sætning i klynger og hjemkørsel til loen og tærskning som nu foregik med tærskeværker eller maskinstationer som kørte rundt og tærskede korn for landmændene.
Filmen her er optaget af Holger Hedegaard Vinderup.


 Høsten i 2008. - Filmen er dog fra 2020

Tømmerflåden med Dirch Passer og Kjeld Pedersen er vel nok en af de sjoveste sketch der er lavet med de to spasmagere.  Sketchen stammer fra filmen Pigen og vandpytten 1958.

 


 Kristi legemsfest - Barlinek Polen. 11. juni 2020
Fotograferet af  - Zdzisław Gilewicz Barlinek Polen

Afladshandel fra 14 – 15. hundrede tallet til nutidens afladshandel.

Tidligere tiders afladshandel, hvor man med kroner kunne frikøbe sig til syndernes forladelse. ”når pengene i kisten klinger, straks sjælen af skærsilden springer”

Et af datidens veje til utrolig rigdom. En af dem som blev utrolig rig på denne konto var Jakob Fugger der levede i 1400- og 1500-tallet Hvis denne rigdom skulle måles med nutidens matadorer, ville han være på linje med Bill Gates eller Warren Buffet. Hans rigdom var ca. 2% af datidens europæiske BNP. Ved Minedrift, bankvæsen og måske for en stor del ved slag af aflad. Med den katolske pave indgik han en aftale således Paven kunne at genopbygge Peterskirken og Det Sixtinske Kapel. Fugger tog halvdelen og pave Leo X den anden halvdel. Det lyder lidt som et af disse offentlig-private partnerskaber. Hans aflad annullerede enhver synd. Der var endda en progressiv gebyrstruktur - royalty betalt 25 floriner, dagligdags arbejdere kun én.

Salg af aflad var big business. Det er det stadig. I dag har vi kulstof kreditter; vores velgørenhedsindustri med en årlig indkomst på 50 milliarder pund svarer til omkring to procent af Det Forenede Kongeriges BNP. Ifølge David Craig i sin bog, The Great Charity Scandal, mindre end 50 procent af donationer faktisk ender med at gå i retning af velgørende formål.
 

Jakob Fugger - Wikipedia

Jakob Fugger af liljen (tysk: Jakob Fugger von der Lilie) (6. marts 1459 - 30. december 1525), også kendt som Jakob Fugger den rige eller undertiden Jakob II, var en stor tysk købmand, minedriftentreprenør og bankmand.

Han var en efterkommer af Fugger-handelsfamilien beliggende i den frie kejserlige by Augsburg, hvor han blev født og senere også opvokset gennem ægteskab med Grand Burgher of Augsburg (tyske Großbürger zu Augsburg). I løbet af få årtier udvidede han familiefirmaet til en virksomhed, der opererer i hele Europa.

Han begyndte sin uddannelse i en alder af 14 år i Venedig, som også forblev hans vigtigste opholdssted indtil 1487.

På samme tid var han præst og holdt flere prebendarer, selvom han aldrig boede i et kloster.

Fugger anses for at være en af de rigeste individer i moderne historie sammen med det tidlige 1900-talsindustrielle John D. Rockefeller og Andrew Carnegie.

Barlinek og omegn Maj juni. Fotograferet af Zdzisław Gilewicz – Et af de smukkeste film han endnu har lavet.
Find din tur til Barlinek med Riis Rejser her. https://www.riisrejser.dk/rejser/barlinek-polen/

 
 

Frilufts gudstjeneste  "Knuts Skov" i Hogager den 14. juni 2020
Efter længere tid hvor gudstjenester i kirker og i det fri ikke har været mulig, er det igen blevet muligt. Gudstjenesten her er den første
og vil blive gentaget igen den 2. august kl. 9,00.

100 - året for genforeningen

For 100 år siden i dag overtog Danmark formelt administrationen af de sønderjyske landsdele. Genforeningen var et resultat af den folkeafstemning, hvor et flertal af befolkningen i Nordslesvig – det nuværende Sønderjylland - stemte sig hjem til Danmark efter at have været under tysk styre i 56 år.

Overdragelsen af Sønderjylland fandt sted på Valdemarsdag, og i anledning af 100-året for Genforeningen har Hendes Majestæt Dronningen givet en række interviews. I aften kan man på DR1 blandt andet opleve Majestæten fortælle om sin farfar, Christian 10., der den 10. juli 1920 red over den gamle grænse ved Christiansfeld og helt spontant tog pigen Johanne op til sig på den hvide hest.

 
 Hendes Kgl. Højhed Dronning Margrethe d. 2.

Barlinek Polen set med små videoklip i maj
 

Jyllandsslaget mellem den 31. maj og 1. juni 1916.

Mindehøjtideligheden over søslaget ude i Nordsøen ud for Thyborøn med kransenedlæggelse og salut er blevet en tradition. I år i en mere afdæmpet form pga. Covid19.


Damperen N J Fjord ses her mellem de engelske og tyske højsøflåder.
Maleriet kan ses på Sea War museet i Thyborøn.

Berlingske Tidende den 2. juni 1916


Søslaget i Nordsøen.

Tyskerne melder om svære engelske Tab.

Berlin, 1. Juni. RB. (Iltelegram).

Admiralstaben meddeler:

Højsøflaaden stødte den 31. Maj paa en betydelig overlegen Hoveddel af den engelske kampflaade. Der udviklede sig 1 Eftermiddagens og Nattens Løb mellem Skagerrak og Horns Rev en Række svære for os gunstige Kampe. Efter hvad der hidtil er kendt, ødelagde vi Slagskibet „Warspite", Kampkrydserne „Queen Mary'1 og „Indefatigable", 2 Panserkrydsere, tilsyneladende af „Achillesklassen“, en lille Krydser, de nye Torpedojager-Førerskibe „Turbulent", „Nestor" og „Alcaster”, et stort Antal Torpedojagere, og en Undervandsbaad. Yderligere en Række store, engelske Slagskibe er svært beskadigede, bl. a er Slagskibet „Marlborough" ramt af en Torpedo.

Paa vor Side er den lille Krydser „Wiesbaden" og Linjeskibet „Pommern" bragt til at synke af Fjenden. Den lille Krydser „Frauenlob"«. Nogle Tornedobaades Skæbne er hidtil ukendt. Højsøflaaden er idag løbet ind i vore Havne.

 

Berlingske Tidende den 2. juni 1916


Fra Damperen „N. J. Fjord“, har set en Del af Kampen.

Frederikshavn, 1ste Juni. RB.

D. F. D. S.s Damper „N. J. Fjord“, som ¡morges indkom hertil fra Leith, blev Onsdag Eftermiddag Kl. 4 i Kurs efter Hirtshals standset o£ visiteret af en tysk Toredojager. Straks derefter styrede I engelske Torpedojagere efter den tyske og beskød denne. „N. J. Fjord“, der hurtig fjernede sig, mødte snart efter 4 større og.‘ 30 mindre tyske Skibe, som i fuld Fart satte efter de engelske. Endnu Kl. 8 i aftes kunde man fra „N. J. Fjord“ høre stærk Kanon torden.

Hvad Thyborøn fisker så og hørte.

Privattelegram.

Lemvig, Torsdag.

Kutterfiskere fra Thyborøn observerede tidligt paa Dagen i gaar 40—50 Kvartmil til Søs 2 Zeppelinere og. paa lang Afstand, en halv Snes Krigsskibe af ubekendt Na-tionalitet.

De paagældende maa have stødt paa fjendtlige Stridskræfter, thi fra 4 Efterm. til 10 Aften hørtes en næsten uafbrudt Kanonade i Retning Vest—Sydvest for ^ Thyborøn.

 
Filmen fra 2015 er lavet af Relacje filmowe z Barlinka i okolic.Zdzisław Gilewicz.

 Barlinek [barˈlinɛk] er en by i det vestpommerske voivodskab, Polen. Byen har 14,156 indbyggere. Byen var indtil slutningen af anden verdenskrig en del af Brandenburg men blev derefter en del af Polen. Skakmesteren Emanuel Lasker er født i byen.
Min bedre halvdel kommer fra denne by, hvorfor jeg jeg har tilbragt megen tid derovre.
Riis rejser er en af de rejseselskaber som har rejser til denne by. https://www.riisrejser.dk/rejser/barlinek-polen/

--------------------------------------------------

Botanisk Have i det nordvestlige Polen
Dendrological Garden i Przelewice er en botanisk have, som er et besøg værd, hvis man er i det nordvestlige Polen Haven  blev grundlagt i 1933 i Przelewice, Pyrzyce. Det ligger sydøst fra Pyrzyce, 60 km fra centrum af byen Szczecin. Haven besætter 45 ha. Et af de største træer i haven er monumental europæisk hvid-elm.
Dens omkreds var 607 cm og højde - 31 m.
Filmen er fotograferet af min gode ven Z. Gilewicz Barlinek
Adressen er. Przelewice 17, 74-210 Przelewice, Polen

 

 

Lægaard Mølles venner

 Hogagermarked
 
Hjemmeside
Vind og vejr         
By vejr Holstebro DMI


MSN vejr

YR.NO Midtjylland
 
Dagblade
BT  

Berlingske Tidende

Ekstrabladet


Flensborg avis

Herning Folkeblad

Kristeligt dagblad

Politiken

Århus Stiftstidende
Netaviser

24 nyt


Dagens DK - side med pop up


Den Korte Avis

Folkets avis - Ny netavis


Netavisen 180 grader


Point of View
International nyheds side
uden reklamer

Ugebrevet A4

Netaviser med delvis betaling
Jyllands-Posten

Holstebro Dagblad

Lokal nyt Vestjylland

Ugeaviser

Holstebro onsdag

Lokalavisen Aulum

Lokalavisen Trehøje

Ugeavisen Ringkøbing

Ugeavisen Struer

Lokalavisen Lemvig

Torsdags-avisen

Vinderup Nyt
 

Andre nyheds medier

Din by Holstebro


HolstebromotorvejHolstebro Historie

Økonomi  - Finans
Børsen

EuroInvestor.dk
Fagblade
Erhvervsbladet

Dansk Handelsblad

Ingeniøren DK
Maritime Danmark

Landbrugs Avisen
Post og pakkepost
GLS pakkepost

Post DK porto
 
Anvend siden som startside
 

Opdateret 02-08-2020
 

Download Publikationen
Holstebro Motorvejen som PDF
 
 
 

Ide + design + foto copyright : Thorkild Fleng - Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.