Nordvestjylland
Handbjerg Marina

Nyheder Trafik -  Radio
TV
 
Dagen debat
løst og fast
Kultur - sport 
- fritid
Historie -
Lokalhistorie
Video & Foto
+ IT
 Handel - Håndværk
Finans
Mad - drikke - ophold Min side

Talemåde - Få nogen på frakken

20. september

Tobias dag: Tobias, en from jøde, der omtales med sin fader Tobit i det apokryfe skrift, Tobits Bog i Det Gamle Testamente fra omkring 200 før Kr.

Ved englen Raphaels hjælp lykkedes det Tobias at ægte Sara i Ekbatana uden at blive ramt af samme skæbne som hendes 7 første ægtemænd, som bliver dræbt af dæmonen Asmodæus på bryllupsnatten.

På en farefuld rejse til Medien for at hente en pose penge til sin blinde fader, bliver Tobias også fulgt af engelen Raphael, som beskytter ham mod røvere og i øvrigt hjælper Tobias til at give sin far synet tilbage.

Tobias' Bog

The Book of Tobit (Tobias Bog i Vulgata, fra hebraisk: Tobi "min gode", også kaldet Bog Tobias fra det hebræiske Tovya "Gud er god") er en bog med hellig skrift, som er en del af den katolske og ortodokse bibelske kanon, udtalt kanonisk af Rådet for Carthage af 397 og bekræftet for katolikker af Rådet for Trent (1546).

Kanonisk status

The Book of Tobit er opført i kanon rådene for Hippo (393 e.Kr.), Karthago (397 e.Kr.) og Firenze (1442), og er en del af kanon både den romersk-katolske kirke og østlige ortodokse kirker, selvom romersk katolikker ofte henvise til det som deuterocanonical.

Det er opført som en bog af "apokryfe skrifter" i artikel VI i de ni og tredive artikler i Church of England. Tobit betragtes af protestanter som apokryf, fordi det ikke var inkluderet i Tanakh heller ikke betragtes som kanoniske af jødedommen.

Forud for 1952 opdagelsen af aramæisk og hebraisk fragmenter af Tobit blandt Dødehavsrullerne i Cave IV ved Qumran, troede man, at Tobit ikke var inkluderet i den jødiske kanon på grund af sen forfatterskab, som blev anslået til 100 e.Kr.. Men Qumran fragmenter, der stammer fra 100 f.Kr. til 25 e.Kr. er i overensstemmelse med den græske tekst, som findes i tre forskellige recensions, beviser en meget tidligere oprindelse end tidligere antaget. Disse fragmenter beviser forfatterskab senest det 2. århundrede f.Kr., og således i det mindste moderne til den dato, moderne forskere tilskriver den endelige opgørelse af Daniels Bog, som ikke nå kanoniske status.

Andre forskere har postuleret, at Tobit blev udelukket fra de jødiske skrifter for en halakhic grund, fordi ægteskabet dokument drøftet i 7:16 blev skrevet af Raguel, brudens far, snarere end af den nette, som kræves i henhold til jødisk rabbinske lov.

Ikke desto mindre kan Tobit blevet betragtet historisk af gamle jødiske rabbinske lærde, som en afkortet aramæisk version af Tobits er inkluderet i Midrash Bereishit Rabbah, en aggadic kommentar til Første Mosebog kompileret cirka 400-600 e.Kr.. Det blev også betragtet som en del af den græske hebraiske Bibel (Septuaginta). For nylig, i det zionistiske æra, jødiske bosættere i Israel har forsøgt at genvinde Tobit som en del af kanon, da dets fokus på reaktionen af en retskaffen israelit til massakren på hans landsmænd genklang hos jøder, der for nylig havde oplevet pogromer og forsøg på folkedrab.

Hvad der skete den 20 september

2007: Den amerikanske cykelrytter Floyd Landis får frataget sejren for sidste års Tour de France pga. doping. Spanieren Oscar Pereiro bliver officielt erklæret som vinder af løbet. 

2003: Letland siger ved en folkeafstemning klart ja til medlemskab af EU. 

2002 - Nord-Ossetien rammes af et voldsomt gletcher-, klippe- og mudderskred, da Kolka-Gletcheren kollapser og meget store gletcherrester og sedimenter flyder med op til 100 km/timen gennem Genaldon og Karmadon-dalen, og begraver landsbyer og ødelægger store værdier på sin vej, hvor mere end 120 mennesker - deriblandt et film-hold - omkommer.

 1992: Estland afholder frie parlamentsvalg for første gang i 50 år.

Den franske folkeafstemning om EF-unionen ender med et meget lille ja. 

1991 - Det Kgl. Teater i København har premiere på Bournonvilles "Et folkesagn" med scenografi af dronning Margrethe.

 1989 - I Frankrig indsættes højhastighedstoget TGV på strækningen Paris-Lyon.

1988: Danmark får ved EF-domstolen lov til at fortsætte med sit returflaskesystem. 

1976: EF vedtager at indføre direkte valg til Europa-Parlamentet. 

1968 - "Det Ny Samfund" stiftes som en direkte efterfølger af Studentersamfundet. Foreningen er baseret på direkte demokrati, og sammen med eksperimenter med andre alternative livs- og samværsformer arbejdes der i praksis med det direkte demokrati for foreningens sommerlejr i Thy (Thylejren).

 1966: Beatlen George Harrison tager til Indien på sit første besøg hos guruen Maharishi Mahesh. 

1946 - Den første filmfestival i Cannes afholdes.

 1946 - USAs præsident Truman fyrer sin handelsminister Henry Wallace, da han anser ham for at være for "blød" over for Sovjetunionen.

1945 - USAs regering fjerner den "nazistiske smuds" fra den tyske raketkonstruktør Werner von Brauns papirer, hvorefter han får en toppost inden for USAs raketprogram.

1944 - Omkring 2.000 danske politifolk fragtes med skib fra Langelinie til Tyskland, hvor de sendes til koncentrationslejren ved Neuengamme.

1931 - England går fra guldet, dvs et pund sterling (£) kan ikke længere forlanges ombyttet med en tilsvarende mængde guld.

1921: Kronprins Frederik, den senere kong Frederik den Niende, afslutter sin uddannelse på Kadet­skolen og kan kalde sig søofficer. 

1859: Zoologisk Have åbner på Valby Bakke udenfor København.

 

Det amerikanske medie Breitbart - skriver på deres side.

Interne dokumenter viser, at Bruxelles har planer om at indarbejde den kontroversielle FN-migrationspagt i EU's retlige rammer "ad bagdøren", har Østrig og Ungarn advaret.

Tidligere på ugen sagde den østrigske udenrigsminister Karin Kneissl til Bruxelles, at regeringen var imod en rapport fra Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste, hvori det hedder, at FN-aftalen bør have juridisk bindende konsekvenser for alle EU-medlemsstater, herunder dem, der trak sig ud af aftalen. Den kompakte beskriver massemigration som "uundgåelig, nødvendig og ønskelig".

Da et stigende antal lande, herunder en håndfuld EU-medlemsstater, begyndte at være i tvivl om FN-aftalen i ugerne og månederne op til underskrivelsen i december sidste år, insisterede tal, herunder Tysklands Angela Merkel, over for sine modstandere, at dokumentet ikke var bindende, mens medier angreb ethvert forslag om det modsatte som "højreekstremistisk konspirationsteori".

På grund af disse gentagne forsikringer fra centrale europæiske personligheder fortalte Kneissl de lokale medier, at hun var "forbavset" over at opdage det dokument, der viste, at Kommissionen tilsyneladende havde vendt sin tidligere holdning om, at pagten ikke var bindende.

Mandag afleverede den populistiske minister for Frihedspartiet (FPÖ) et dokument, hvori han redegjorde for regeringens holdning til sagen til den østrigske EU-kommissær Johannes Hahn, som sagde, at landet forkastede Den Juridiske Tjenestes konklusioner med den konklusion, at "FN's Generalforsamlings resolutioner ikke er juridisk bindende, og du kan ikke erklære dele af dem bindende".

Afviser spørgsmålet som en "storm i en tekop", ifølge Kronen Zeitung, Hahn sagde, at holdningen i Europa-Kommissionen forblev, at den såkaldte FN's Global Compact for Sikker, Velordnede og Regelmæssig Migration ikke er juridisk bindende.

 

FPÖ's leder i Europa-Parlamentet, Harald Vilimsky, sagde, at udviklingen i eu-papiret havde vist, at hans parti gjorde ret i at presse på for Østrigs udtræden af aftalen.

Som en regerende koalitionspartner, fungerer det populistiske parti som "en beskyttende paraply for Østrig og forsvarer landets interesser," sagde han og bemærkede Kneissl havde gjort det klart, at nationen var "imod Europa-Kommissionens planer om at bringe FN's migrationspagt ind ad bagdøren".

"Vi insisterer på at bevare den nationale suverænitet i spørgsmålet om asyl og migration... Det kan ikke være rigtigt, at der er en "ret til migration" [indført i EU-retten], fordi det ville efterlade Europa med uløselige problemer," tilføjede Vilimsky.

På en pressekonference i Bruxelles mandag beskrev Kneissls ungarske modpart, Péter Szijjártó, Kommissionens rapport som et "håndgribeligt bevis" på, at EU havde planer om at gøre FN's kompakte bindende i hele eu, idet den anførte, at Den Juridiske Tjeneste havde formuleret "langvarige og luskede" juridiske grunde til at gøre aftalen juridisk bindende.

Der er forskellige holdninger til om dette holder stik, men uden tvivl pønser man på noget i den retning, set i lyset af at kommissions formanden Ursula von der Leyen i sin tale om unionens tilstand går i den retning, at myndigheden over flygtninge og migrations området skal overgå til EU. Det svenske medlem af kommissionen Ylva Johansson har udtalt nogen lignende. Myndigheden på disse 2 områder må aldrig – aldrig overgå til noget overnationalt. Hvis Danmark forsat skal bestå, må vi selv kunne bestemme hvem, der skal have adgang til de goder som er oparbejdet igennem 1000 år. Hvem vil acceptere at naboen inviterer gæster til dit hus?

 

 

Nu er det næsten 7 måneder siden det danske samfund blev lukket ned med et hårdt og brutalt hug til erhvervsliv og især Servicefagene stod i forreste linje.

Talrige er sendt hjem med løntilskud, flere er blevet revet væk fra deres vante tilværelse. Tusinder er blevet arbejdsløse. Heldigvis er håndværkerne ikke blevet meget berørt.

Foreningslivet er stort set stoppet. Sommerens markeder og festivaler er aflyst på stribe, For mange foreninger er indtægten fra disse aktiviteter grundlaget for foreningens drift. om det kommer igen, er vanskeligt at spå om, men vi håber det bedste og frygter det værste.

Idrætslivet er hårdt ramt med aflysninger og restriktioner af tilskuer antal og mindre entre indtægter.

Pressemøder med en lind strøm af direktiver og påbud i en uendelighed. Vores frihed er taget fra os. Hvis i ikke passer på kommer vi og tar kassen.

 

 

NYHED - Der ses en alvorlig stigning i antallet af dagligt nye bekræftede COVID-19-smittede i Danmark.

Stigningen kan ses på flere områder, bl.a. en stigning i antal smittede inden for alle aldersgrupper og en begyndende smittespredning på plejehjem og sygehuse. Smitteudviklingen i hele landet er nu så alvorlig, at det er sundhedsmyndighedernes klare anbefaling, at det er nødvendigt at lægge et nyt lag oven på vores nationale indsats mod COVID-19 med en række midlertidige tiltag.

Tiltagene målrettes bl.a. de udfordringer, der er med smitte blandt unge og ved større forsamlinger. Tiltagene vil foreløbigt gælde til og med den 4. oktober 2020.
PDF med retningslinjer udsendt 18-9. 2020
https://sum.dk/
Vi tager ikke ansvar for evt. fejl.

 

Det her er konsekvensen når politikerne smøler

Det her er hvad der sker, når magthaverne reelt er ligeglade og får deres penge - ligegyldigt hvad. Men politikernes smøleri HAR konsekvenser. Hør her det seneste eksempel på det vanvid, der foregår på Christiansborg.

Her er den sidste film lavet af Zdzisław Gilewicz den 1. august


 

Springvand fontæne ved musikhandel.

Fontænen eller springvandet Herningvej 80 var i 1968 et af de attraktioner som fik mange til at lægge vejen forbi Holstebro.

Musikhandler Alfred Christensen havde i foråret 1968 købt en fontæne i Californien i 1968. Prisen var 750.000 kr. En ret stor sum dengang når man tænker på - Alberto Giacometti skulpturen Kvinde på Kærre - »Maren å æ Woun« - for 210.000 kr. 3 år tidligere

Selve anlægsarbejdet varede fra juni til indvielsen i sensommeren samme år.
Byggetilladelsen blev giver pr 14. juni 1968.

Adskillige har i tidens løb kørt via Herningvej om aftenen og gjort holdt ved Alfred Christensens butik for at se springvandet, der indeholder 189 projektører af hver 300 watt og 32 dyser, der pumper 6000 liter vand i minuttet, hvor den højeste stråle er cirka 14 meter.

I dagen i dag ville det beløb 750.000 kr. Alfred Christensen betalte. svare til ca. 5,9 million kr.

 

Lægaard Mølles venner

 Hogagermarked
 
Hjemmeside
Vind og vejr         
By vejr Holstebro DMI


MSN vejr

YR.NO Midtjylland
 
Netaviser med delvis betaling
Jyllands-Posten

Holstebro Dagblad
 
Dagblade
BT  

Berlingske Tidende

Ekstrabladet


Flensborg avis

Herning Folkeblad

Kristeligt dagblad

Politiken

Århus Stiftstidende
Netaviser

24 nyt


Dagens DK - side med pop up


Den Korte Avis

Folkets avis - Ny netavis


Netavisen 180 grader


Point of View
International nyheds side
uden reklamer

Ugebrevet A4

Netaviser med delvis betaling
Jyllands-Posten

Holstebro Dagblad

Lokal nyt Vestjylland

Ugeaviser

Holstebro onsdag

Lokalavisen Aulum

Lokalavisen Trehøje

Ugeavisen Ringkøbing

Ugeavisen Struer

Lokalavisen Lemvig

Torsdags-avisen

Vinderup Nyt
 

Andre nyheds medier

Din by Holstebro


HolstebromotorvejHolstebro Historie

Økonomi  - Finans
Børsen

EuroInvestor.dk
Fagblade
Erhvervsbladet

Dansk Handelsblad

Ingeniøren DK
Maritime Danmark

Landbrugs Avisen
Post og pakkepost
GLS pakkepost

Post DK porto
 
Anvend siden som startside
 

Opdateret 20-09-2020
 

Download Publikationen
Holstebro Motorvejen som PDF
 
 
 

Ide + design + foto copyright : Thorkild Fleng - Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.